Hiển thị một kết quả duy nhất

1.000đ/SP thứ 2
1.000đ/SP thứ 2
1.000đ/SP thứ 2
52,000 VND/Hộp
1.000đ/SP thứ 2
1.000đ/SP thứ 2
.