Hiển thị một kết quả duy nhất

+Quà
16,000,000 VND/Cái 14,000,000 VND
+Quà
19,250,000 VND/Cái 18,000,000 VND
.