thiết bị y tế hỗ trợ phòng covid

16,000,000 VND/Cái 14,000,000 VND
19,250,000 VND/Cái 18,000,000 VND

khẩu trang

49,000 VND/Hộp
-50%
59,000 VND 29,500 VND/Hộp

Tăng đề kháng

KHỬ KHUẨN

-11%
-30%
65,000 VND 45,500 VND/Chai
-20%

Sản phẩm thiết yếu khác

-50% SP thứ 2

Chăm sóc sức khỏe

Cồn 70 độ Pharmacity (500ml)

23,000 VND/Chai

Chăm sóc sức khỏe

Cồn 90 độ Pharmacity (500ml)

25,000 VND/Chai