Hiển thị một kết quả duy nhất

Thuốc không kê đơn

Cồn Boric 3% (Chai 10ml)

7,000 VND/Chai

Thuốc không kê đơn

Xoang Spray (Chai 50ml)

55,000 VND/Chai

Thuốc không kê đơn

Eyelight Vita (Hộp 1 chai 10ml)

26,000 VND/Hộp
Hết hàng

Thuốc không kê đơn

Elossy (lọ 5ml)

10,000 VND/Chai

Thuốc không kê đơn

Meseca Fort (Hộp 60 liều)

122,000 VND/Chai
Hết hàng

Thuốc không kê đơn

Optive UD (Hộp 30 ống x 0,4ml)

188,000 VND/Hộp
Hết hàng

Thuốc không kê đơn

Refresh Plus 0.4ml

89,000 VND/Hộp

Thuốc không kê đơn

Eyelight Cool (Hộp 1 chai x 10ml)

23,000 VND/Hộp
Hết hàng
23,000 VND/Hộp
Hết hàng

Thuốc không kê đơn

Cota Xoang (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

38,000 VND/Hộp
Hết hàng

Thuốc không kê đơn

AGERHININ (Hộp 1 lọ x 15ml)

31,000 VND/Chai

Thuốc không kê đơn

Hylaform 0.1% (Hộp 1 tuýp 10ml)

40,000 VND/Hộp

Thuốc không kê đơn

Novotane Ultra 5ml (Hộp 1 lọ)

50,000 VND/Hộp

Thuốc không kê đơn

Mucome Spray (Lọ 10ml)

30,000 VND/Lọ

Thuốc không kê đơn

Natri clorid 0,9% (hộp 1 chai x 8ml )

2,500 VND/Lọ

Thuốc không kê đơn

Restasis 0.05% (30 ống x 0,4ml)

599,900 VND/Hộp

Thuốc không kê đơn

Fitôrhi-f (Chai 40 viên)

58,000 VND/Lọ

Thuốc không kê đơn

Acyclovir 3% Quảng Bình (Tuýp)

40,000 VND/Tuýp

Thuốc không kê đơn

Rhynixsol (Hộp 1 chai 15ml)

4,000 VND/Chai

Thuốc không kê đơn

Natri clorid 0,9% (Hộp 1 lọ 10ml)

5,000 VND/Chai
Hết hàng
Hết hàng

Thuốc không kê đơn

Allerdep (Chai 30ml)

203,000 VND/Chai

Thuốc không kê đơn

Xylobalan (Hộp 1 chai x 10ml)

37,500 VND/Chai

Thuốc không kê đơn

Emas Hà Nội (Chai 12ml)

32,200 VND/Chai

Thuốc không kê đơn

Xoangspray (Chai 20ml)

38,000 VND/Chai

Thuốc không kê đơn

Nostravin(Lọ 8ml)

9,000 VND/Hộp

Thuốc không kê đơn

Eyetamin 10ml (Hộp 1 lọ)

25,000 VND/Hộp
Hết hàng

Thuốc không kê đơn

Optamedic (Hộp 1 lọ 10ml)

3,500 VND/Lọ

Thuốc không kê đơn

Alegin (Hộp 1 chai x 20ml)

163,000 VND/Chai
Hết hàng
205,000 VND/Hộp
.

Vui lòng xác nhận bạn là dược sĩ, bác sĩ, chuyên viên y khoa…có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm.

Thông tin mô tả tại đây chỉ mang tính chất trợ giúp người đọc hiểu hơn về sản phẩm, không nhằm mục đích quảng cáo.

Không hiển thị thông báo này lần sau.