Hiển thị 1–40 trong 43 kết quả

Duyệt sản phẩm yêu thích

Thuốc kháng dị ứng

Loratadin 10mg (2 vỉ x 10 viên/hộp)

16,800 VND/Hộp
20,000 VND/Hộp
20,000 VND/Hộp
112,000 VND/Hộp

Thuốc kháng dị ứng

Cetimed 10mg (Hộp 1 vỉ x 10 viên)

40,500 VND/Hộp

Thuốc kháng dị ứng

Gimfastnew 180 (Hộp 2 vỉ x 10 viên)

130,000 VND/Hộp

Thuốc kháng dị ứng

Agimfast 60 (1 vỉ x 10 viên/hộp)

15,000 VND/Hộp

Thuốc kháng dị ứng

Bestrip (3 vỉ x 10 viên/hộp)

12,000 VND/Hộp

Thuốc kháng dị ứng

Descallerg (Hộp 1 vỉ x 10 viên)

55,000 VND/Hộp

Thuốc kháng dị ứng

Fegra 180 (Hộp 1 vỉ x 10 viên)

55,000 VND/Hộp
200,000 VND/Hộp
120,000 VND/Hộp
Hết hàng

Thuốc kháng dị ứng

Erolin 1mg/ml (Hộp 1 chai 120 ml)

74,000 VND/Chai

Thuốc kháng dị ứng

Loratadine 10mg (2 vỉ x 10 viên)

18,000 VND/Hộp
Hết hàng

Thuốc kháng dị ứng

Phenergan sirô (Chai 90ml)

12,500 VND/Chai

Thuốc kháng dị ứng

Deslotid (Chai 30ml)

42,000 VND/Chai
Hết hàng

Thuốc kháng dị ứng

Theralene 5mg (2 vỉ x 25 viên)

24,000 VND/Hộp
Hết hàng
89,000 VND/Hộp
Hết hàng
69,000 VND/Hộp

Thuốc không kê đơn

Bilodin 10mg (Hộp 10 vỉ x 10 viên)

38,000 VND/Hộp
Hết hàng

Thuốc kháng dị ứng

Erolin 10mg (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

90,000 VND/Hộp

Thuốc kháng dị ứng

Tocimat 60mg (Hộp 5 vỉ x 10 viên)

58,000 VND/Hộp

Thuốc kháng dị ứng

Desloratadin (Hộp 10 vỉ x 10 viên)

60,000 VND/Hộp

Thuốc kháng dị ứng

Kacerin (Hộp 10 vỉ x 10 viên)

20,000 VND/Hộp

Thuốc kháng dị ứng

Fegra 120mg (Hộp 1 vỉ x 10 viên)

40,000 VND/Hộp
Hết hàng

Thuốc kháng dị ứng

AcezinDHG 5mg (2vi x 25vien)

9,000 VND/Hộp
Hết hàng

Thuốc kháng dị ứng

Desloratadin 5mg (10 vỉ x 10 viên)

63,000 VND/Hộp

Thuốc kháng dị ứng

Usaallerz 180mg (1 vỉ x 10 viên)

38,000 VND/Hộp

Thuốc kháng dị ứng

Clanzen 5mg (Hộp 5 vỉ x 10 viên)

100,000 VND/Hộp

Thuốc kháng dị ứng

Fefasdin 60mg (Hộp 1 vỉ x 10 viên)

19,000 VND/Hộp

Thuốc kháng dị ứng

Xonatrix 60mg (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

24,000 VND/Hộp
Hết hàng

Thuốc kháng dị ứng

Atipolar 5ml (30Ong)

127,000 VND/Hộp

Thuốc kháng dị ứng

Oralegic (Hộp 2 vỉ x 5 ống)

89,000 VND/Hộp

Thuốc kháng dị ứng

Fexnad 60 (Hộp 1 vỉ x 10 viên)

23,900 VND/Hộp

Thuốc kháng dị ứng

Levoseren Solution (Chai 75ml)

170,000 VND/Hộp
Hết hàng

Thuốc kháng dị ứng

Fexihist (Chai 60ml)

200,000 VND/Hộp

Thuốc kháng dị ứng

Histalong (Hộp 2 vỉ x 10 viên)

22,000 VND/Hộp
.

Vui lòng xác nhận bạn là dược sĩ, bác sĩ, chuyên viên y khoa…có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm.

Thông tin mô tả tại đây chỉ mang tính chất trợ giúp người đọc hiểu hơn về sản phẩm, không nhằm mục đích quảng cáo.

Không hiển thị thông báo này lần sau.