Hiển thị 321–360 trong 386 kết quả

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Losartan 50mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Savi Trimetazidine 20mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Savi Trimetazidine 35MR (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Macorel 30mg (10 viên x 10 vỉ/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Uperio 200mg (4 vỉ x 7 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Posisva 20mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Telzid 80mg/12.5mg (6 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Pyzacar HCT 100/12.5mg (3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Perindopril 4mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Cozaar 100mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Ebitac 12.5 (Hộp 2 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Eurozitum 60mg (5 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Trionstrep 150mg (2 vỉ x 14 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Trimpol MR 35mg (6 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Tovecor 5mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Tovecor plus (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Triplixam 5/1.25/5mg (lọ 30 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Maxxprolol 2.5 (Hộp 10 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Disicar 20mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Troysar AM (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

PMS-Rosuvastatin (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Zonaxson 50mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Cardesartan 8mg (10 viên x 6 vỉ/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Dorodipin 10mg (1 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Bidizem 60mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Lipidtab 20mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Digorich 0.25mg Usachipharm (30 viên x 1 vỉ/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Savi Gemfibrozil 600 (Hộp 6 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Urostad 40 (Hộp 5 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Bisoloc 5mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Autifan 20mg An Thien (10 viên x 3 vỉ/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Egilok 50mg Egis Pharma (60 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Cyplosart 50mg Remedica (10 viên x 3 vỉ/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Egilok 100mg Egis (60 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

cholesterol Safena (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Devastin 20 (3 vỉ x 10 viên/hộp)

.

Vui lòng xác nhận bạn là dược sĩ, bác sĩ, chuyên viên y khoa…có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm.

Thông tin mô tả tại đây chỉ mang tính chất trợ giúp người đọc hiểu hơn về sản phẩm, không nhằm mục đích quảng cáo.

Không hiển thị thông báo này lần sau.