Hiển thị 281–320 trong 386 kết quả

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Lipagim 200mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Lopigim 300mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Comegim 4mg (1 vỉ x 30 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Aginfolix 500mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Rishon 20mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Viacoram 7mg/5mg (Hộp 30 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Atorvastatin 10mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Ambidil 5mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Amlodipine 10mg (3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

LoratadineSPM 5mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Losapin 100mg (3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Fenoflex (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Viacoram 3.5mg/2.5mg (Hộp 30 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Clopias 75/100mg (3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Bisoprolol 5mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Linh Chi Sâm OPC (5 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Dembele (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Usasartim 300mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Gemfibstad 300mg (6 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Losartan Boston 50 (Hộp 4 vỉ x 15 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Rostor 10mg (2 vỉ x 14 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Zoamco 40mg (2 vỉ x 15 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Zoamco 20mg (2 vỉ x 15 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Daflavon 450mg/50mg (4 vỉ x 15 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Vashasan 20mg (2 vỉ x 30 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Isosorbid 10mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Tenocar 100mg (2 vỉ x 15 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Egilok 25mg (Hộp 60 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Lodimax 5mg (2 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

TV.Fenofibrat 200mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Domepa 250mg (Hộp 10 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Richstatin 10mg (1 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Richstatin 20mg (1 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Atorhasan 20mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Getvilol 2.5mg (2 vỉ x 7 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Nikoramyl 5mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Bisoprolol 2.5 mg Tablets (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Getvilol 5mg (2 vỉ x 7 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Irbesartan – AM (2 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Fenbrat 100mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

.

Vui lòng xác nhận bạn là dược sĩ, bác sĩ, chuyên viên y khoa…có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm.

Thông tin mô tả tại đây chỉ mang tính chất trợ giúp người đọc hiểu hơn về sản phẩm, không nhằm mục đích quảng cáo.

Không hiển thị thông báo này lần sau.