Hiển thị 121–160 trong 386 kết quả

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Nitromint (xịt) (1 lọ/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Lostad T50 (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Xarelto 10mg (1 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Imdur Tab 30mg (2 vỉ x 15 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Bihasal 5mg ( 3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Savi Rosuvastatin 5 (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Cozaar 50mg Tab (2 vỉ x 14 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Copedina 75mg (2 vỉ x 14 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Doaspin 81mg (100 viên/chai)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Hyzaar Tab 50/12,5mg (2 vỉ x 14 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Telmisartan STELLA 40 mg (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Twynsta 40mg/5mg Tablets (Hộp 14 vỉ x 7 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Captohasan 25mg (10 Vỉ x 10 Viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Zoamco-A 5mg (2 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Coirbevel 150/12.5mg (2 vỉ x 14 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Spiromide 40mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Lercastad 10mg (6 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Franilax (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Dorotril-H (Hộp 2 vỉ x 14 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Imidu 60mg (3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Medisamin 500mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Bi-Preterax (1 vỉ x 30 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Irbetan 300mg (5 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Atorlip 20 (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Atorlip 10 (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Glopotin 10mg (2 vỉ x 15 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Digoxine Qualy 0.25mg (1 Vỉ x 30 Viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Ticonet 30mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Losartan 50mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Aginolol 50mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Agidopa 250mg (Hộp 2 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Agimlisin 10mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Imidagi 10mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Imidagi 5mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Rotinvast 20mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

USASartim 150 (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Bio-Car 40mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Savi Telmisartan 80mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Biresort 10 (Hộp 3 vỉ x 20 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Hyvalor 160mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

.

Vui lòng xác nhận bạn là dược sĩ, bác sĩ, chuyên viên y khoa…có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm.

Thông tin mô tả tại đây chỉ mang tính chất trợ giúp người đọc hiểu hơn về sản phẩm, không nhằm mục đích quảng cáo.

Không hiển thị thông báo này lần sau.