Hiển thị 41–80 trong 386 kết quả

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Diovan 80mg ( Hộp 2vỉ x 14 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Enalapril STELLA 5 mg (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Enalapril STELLA 10 mg (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Furosemide STADA 40mg (5 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Lipistad 20 (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Tenormin Tab 50mg (2 vỉ x 14 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Lostad T50 (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Zestril 10mg (2 vỉ x 14 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Dorocardyl 40mg (Lọ 100 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Hyzaar 50/12.5mg (2 vỉ x 15 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Zestril 20mg (2 vỉ x 14 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Herbesser R200 200mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Herbesser R100 100mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Lopid 600mg (6 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Aprovel 150mg (2 vỉ x 14 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Procoralan 7.5mg (Hộp 4 vỉ x 14 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Amtim 5mg (30 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Procoralan 5mg (4 vỉ x 14 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Zestoretic 20mg (2 vỉ x 14 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Coveram 5mg/5mg (30 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Coversyl Plus Arginine 5mg/1.25mg (30 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Herbesser 60mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Coveram 5mg/10mg (30 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Coveram 10mg/10mg (30 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Lipanthyl NT 145mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Co-Diovan 80mg/12.5mg (2 vỉ x 14 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Exforge 10/160mg (2 vỉ x 14 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Pradaxa 110mg caps (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Dilatrend 12.5mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Imdur 60mg (2 vỉ x 15 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Triatec (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Verospiron 25mg (1 vỉ x 20 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Aprovel 300mg (2 vỉ x 14 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Clopistad (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Cozaar 50mg (2 vỉ x 15 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Amlodipin 5mg (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Irbesartan STELLA 150 mg (Hộp 2 vỉ x 14 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Nebivolol STELLA 5 mg (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Diurefar 40mg (Hộp 10 vỉ x 12 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Twynsta 40/5mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

.

Vui lòng xác nhận bạn là dược sĩ, bác sĩ, chuyên viên y khoa…có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm.

Thông tin mô tả tại đây chỉ mang tính chất trợ giúp người đọc hiểu hơn về sản phẩm, không nhằm mục đích quảng cáo.

Không hiển thị thông báo này lần sau.