Hiển thị 361–386 trong 386 kết quả

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Methyldopa 250mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Candesarkern 8mg Tablet (2 vỉ x 14 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Fibrofin 145 (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Hesmin (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Pinclos 75mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Ruvastin 10mg (2 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Esseil-10 (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Cyplosart plus (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Denazox (5 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Lovarem 20mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Macorel (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Nacardio plus (2 vỉ x 14 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Trinitrina (10 ống x 1.5ml/hộp)

Hết hàng

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Venokern 500 (6 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Tominfast (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Bilgrel (2 vỉ x 14 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Ebitac Forte (2 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Diuresin SR (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Nadecin 10 (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Ramipril GP (8 vỉ x 7 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Valsacard (4 vỉ x 7 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Amcardia-5 (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Aceronko 4 (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Atizet plus (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Torvazin (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Amfastat 20 (10 vỉ x 10 viên/hộp)

.

Vui lòng xác nhận bạn là dược sĩ, bác sĩ, chuyên viên y khoa…có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm.

Thông tin mô tả tại đây chỉ mang tính chất trợ giúp người đọc hiểu hơn về sản phẩm, không nhằm mục đích quảng cáo.

Không hiển thị thông báo này lần sau.