Hiển thị 1–40 trong 386 kết quả

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Domever 25mg (2 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Veinofytol 50mg (4 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Concor 5mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Micardis Plus (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Duyệt sản phẩm yêu thích

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Meko Coramin (5 vỉ x 4 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Pletaal 100mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Digoxin – Richter (Hộp 50 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Apitim 5 (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Stadovas 5 CAP (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Captopril STELLA 25 mg (Hộp 10 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Atenolol Stada 50mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Nifedipin T20 Stada Retard (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Coversyl 5mg (Hộp 1 chai 30 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Cortonyl 25ml (Hộp 1 chai 25ml)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Vastarel MR 35mg (2 vỉ x 30 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Lipitor 10mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Lipistad 10 (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Simvastatin STELLA 10 mg (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Amlor Amlodipine 5mg (30 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Crestor 20mg (2 vỉ x 14 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Tanatril Tablets 5mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Tanatril Tablets 10mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Crestor 5mg (2 vỉ x 14 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Captopril 25mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Micardis 40mg (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Natrilix SR (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Co-Aprovel (Hộp 2 vỉ x 14 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Crestor 10mg (2 vỉ x 15 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Lipitor (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Transamin 500mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Lostad HCT 50/12.5 (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Lipanthyl Supra 160mg (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Zestril 5mg (2 vỉ x 14 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Co-Aprovel 300/12,5mg (2 vỉ x 14 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Exforge 5/80mg (2 vỉ x 14 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Betaloc ZOK 25mg (14 viên x 1 vỉ/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Telmisartan STELLA 40 mg (Hộp 4 vỉ x 7 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Betaloc ZOK 50mg (2 vỉ x 14 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Micardis 80mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Lipanthyl 200mg (2 vỉ x 15 viên/hộp)

.

Vui lòng xác nhận bạn là dược sĩ, bác sĩ, chuyên viên y khoa…có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm.

Thông tin mô tả tại đây chỉ mang tính chất trợ giúp người đọc hiểu hơn về sản phẩm, không nhằm mục đích quảng cáo.

Không hiển thị thông báo này lần sau.