Hiển thị 1–40 trong 448 kết quả

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Domever 25mg (2 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Veinofytol 50mg (4 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Concor 5mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Micardis Plus (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Meko Coramin (5 vỉ x 4 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Pletaal 100mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Digoxin – Richter (Hộp 50 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Captopril STADA 25 mg (10 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Candesartan STADA 16 mg (2Vi x 14Vien)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Candesartan STADA 4 mg (2 vỉ x 14 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Amlodipine STADA 5mg Cap (3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Candesartan STADA 8mg ( Hộp 2 vỉ x 14 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Ezetimibe STADA 10 mg (Hộp 3 x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Clopidogrel STADA 75mg (2 vỉ x 14 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Gensler 5mg (Hộp 10 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Cholestin (Lọ 50 Viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Glucophage XR 500mg (Hộp 4 vỉ x 15 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Splozarsin plus (3 Vỉ x 10 Viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Rotalzon 50mg (6 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Normodipine (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Apitim Caps 5mg (hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Cordaflex (Hộp 6 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Cerepril 5 (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Toropi 10mg (Hộp 10 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Langitax 20 20mg (2 vỉ x 7 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Losar-Denk Tab F.C 100Mg (2 Vỉ X 14 Viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Cardioton (3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Ezenstatin 10mg/20mg (Hộp 4 vỉ x 7 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Samca 15mg (Hộp 1 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Twynsta 80mg/10 mg (14 vỉ x 7 viên/ hộp)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Cilzec 20mg (3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Agilosart-H 100/25 (Hộp 4 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Xarelto 2.5mg (Hộp 1 vỉ x 14 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

ROBESTATINE 10mg (Hộp 2 vỉ x 14 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Vixcar 75mg (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Coveram 10mg/5mg (Lọ 30 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Nifedipin T20 Stada Retard (Hộp 10 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Enalapril Stella 5mg (3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Xarelto 15mg (Hộp 1 vỉ x 14 viên)

Rx Thuốc tim mạch, huyết áp

Tenecand 8 (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

.

Vui lòng xác nhận bạn là dược sĩ, bác sĩ, chuyên viên y khoa…có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm.

Thông tin mô tả tại đây chỉ mang tính chất trợ giúp người đọc hiểu hơn về sản phẩm, không nhằm mục đích quảng cáo.

Không hiển thị thông báo này lần sau.