Hiển thị 1–40 trong 103 kết quả

Rx Thuốc tiểu đường

Fosamax Plus 70mg (1 vỉ x 4 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Diamicron MR 30mg (2 vỉ x 30 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Metsav 500mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Hasanbose 50 (Hộp 3 vỉ x 10 viên )

Rx Thuốc tiểu đường

Zlatko 50mg (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tiểu đường

Clazic SR (Hộp 10 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tiểu đường

Meyetsiliptin 50 (hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tiểu đường

Navadiab 80mg (hộp 6 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tiểu đường

Miaryl 2mg (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tiểu đường

Galvus 50mg Tab (2 vỉ x 14 viên)

Rx Thuốc tiểu đường

Sitagibes 50 (hộp 4 vỉ x 7 viên)

Rx Thuốc tiểu đường

Vilget 50mg (Hộp 4 vỉ x 7 viên)

Rx Thuốc tiểu đường

Glucophage 500mg (5 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Glucophage 1000mg (2 vỉ x 15 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Glucophage 850mg (5 vỉ x 20 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Glucofast 500mg (4 vỉ x 15 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Diamicron MR 60mg (Hộp 2 vỉ x 15 viên)

Rx Thuốc tiểu đường

Amaryl 1mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Glucofine 850mg (4 vỉ x 5 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Galvus 50mg (2 vỉ x 14 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Onglyza Tab 5mg (2 vỉ x 14 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Januvia 50mg (2 vỉ x 14 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Glucobay 100mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Janumet 50mg/850mg (4 vỉ x 7 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Glucobay 50mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Januvia tab 100mg (2 vỉ x 14 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Glucophage 850mg (2 vỉ x 15 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Janumet 50mg/500mg (4 vỉ x 7 viên/hộp)

.

Vui lòng xác nhận bạn là dược sĩ, bác sĩ, chuyên viên y khoa…có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm.

Thông tin mô tả tại đây chỉ mang tính chất trợ giúp người đọc hiểu hơn về sản phẩm, không nhằm mục đích quảng cáo.

Không hiển thị thông báo này lần sau.