Hiển thị 1–40 trong 87 kết quả

Rx Thuốc tiểu đường

Fosamax Plus 70mg (1 vỉ x 4 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Diamicron MR 30mg (2 vỉ x 30 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Metsav 500mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Glucophage 500mg (5 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Glucophage 1000mg (2 vỉ x 15 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Glucophage 850mg (5 vỉ x 20 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Glucofast 500mg (4 vỉ x 15 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Diamicron MR 60mg (Hộp 2 vỉ x 15 viên)

Rx Thuốc tiểu đường

Amaryl 1mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Glucofine 850mg (4 vỉ x 5 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Galvus 50mg (2 vỉ x 14 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Onglyza Tab 5mg (2 vỉ x 14 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Januvia 50mg (2 vỉ x 14 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Glucobay 100mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Janumet 50mg/850mg (4 vỉ x 7 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Glucobay 50mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Januvia tab 100mg (2 vỉ x 14 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Glucophage 850mg (2 vỉ x 15 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Janumet 50mg/500mg (4 vỉ x 7 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Trajenta 5mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Glucophage XR 750 (Hộp 2 vỉ x 15 viên)

Rx Thuốc tiểu đường

Forxiga Tab 10 mg (2 vỉ x 14 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Comiaryl 2/500 mg (3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc tiểu đường

Forxiga 5mg (2 Vỉ x 14 Viên)

Rx Thuốc tiểu đường

Risenate 70mg (1 vỉ x 4 viên/hộp)

Rx Thuốc tiểu đường

Miaryl 4mg (10 Vỉ x 10 Viên)

.

Vui lòng xác nhận bạn là dược sĩ, bác sĩ, chuyên viên y khoa…có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm.

Thông tin mô tả tại đây chỉ mang tính chất trợ giúp người đọc hiểu hơn về sản phẩm, không nhằm mục đích quảng cáo.

Không hiển thị thông báo này lần sau.