Hiển thị 1–40 trong 64 kết quả

Rx Thuốc Mắt/Tai/Mũi

Vismed eye drop (20 ống/hộp)

Rx Thuốc Mắt/Tai/Mũi

Tetracylin 1% (5g) (Tuýp 5g)

Rx Thuốc Mắt/Tai/Mũi

Neodex 5ml (Hộp 1 chai 5ml)

Rx Thuốc Mắt/Tai/Mũi

Tobrex (Hộp 1 lọ 5ml)

Rx Thuốc Mắt/Tai/Mũi

Tobradex 5ml (Hộp 1 lọ x 5ml)

Rx Thuốc Mắt/Tai/Mũi

Otifar (Chai 8ml)

Rx Thuốc Mắt/Tai/Mũi

Vigamox 0.5% (5ml)

Rx Thuốc Mắt/Tai/Mũi

Oflovid (Hộp 5ml)

Rx Thuốc Mắt/Tai/Mũi

Neocin (Chai 5ml)

Rx Thuốc Mắt/Tai/Mũi

Ciprofloxacin 0.3% (Lọ 5ml)

Rx Thuốc Mắt/Tai/Mũi

Travatan (Hộp 2.5ml)

Rx Thuốc Mắt/Tai/Mũi

Combigan (Lọ 5ml)

Rx Thuốc Mắt/Tai/Mũi

Ciloxan 0.3% (Chai 5ml)

Rx Thuốc Mắt/Tai/Mũi

Alegysal Eye Drop (Hộp 5ml)

Rx Thuốc Mắt/Tai/Mũi

Flumetholon 0.1% (Lọ 5ml)

Rx Thuốc Mắt/Tai/Mũi

Flumetholon 0.02% (Hộp 1 chai 5ml)

Rx Thuốc Mắt/Tai/Mũi

Alphagan P (Hộp 1 chai 5ml)

Rx Thuốc Mắt/Tai/Mũi

Flarex Drop 0.1% (Chai 5ml)

Rx Thuốc Mắt/Tai/Mũi

Maxitrol (Hộp 5ml)

Rx Thuốc Mắt/Tai/Mũi

Duotrav (Chai 2.5ml)

Rx Thuốc Mắt/Tai/Mũi

Pataday 0.2% (Chai 2.5ml)

Rx Thuốc Mắt/Tai/Mũi

Tobcol (5ml)

Rx Thuốc Mắt/Tai/Mũi

Otipax (Hộp 1 chai 15ml)

Rx Thuốc Mắt/Tai/Mũi

Maxitrol Oint (Tuýp 3.5g)

Rx Thuốc Mắt/Tai/Mũi

Steroid Tobradex (Tuýp 3.5g)

Rx Thuốc Mắt/Tai/Mũi

Polydeson (Chai 5ml)

Rx Thuốc Mắt/Tai/Mũi

Tobrafar (5ml)

Rx Thuốc Mắt/Tai/Mũi

Azopt Drop 1% (5ml)

Rx Thuốc Mắt/Tai/Mũi

Lumigan 0.01% (Hộp 1 lọ chứa 3ml)

Rx Thuốc Mắt/Tai/Mũi

Liposic Eye Gel (Tuýp 10g)

Rx Thuốc Mắt/Tai/Mũi

Nemydexan (Lọ 8ml)

Rx Thuốc Mắt/Tai/Mũi

Azarga (Hộp 1 chai 5ml)

Rx Thuốc Mắt/Tai/Mũi

Tobramycin 0.3% Drops Eye (Chai 5ml)

Rx Thuốc Mắt/Tai/Mũi

Merynal-V (1 vỉ x 12 viên/hộp)

Rx Thuốc Mắt/Tai/Mũi

Moloxcin 400 (Hộp 1 vỉ x 10 viên)

.

Vui lòng xác nhận bạn là dược sĩ, bác sĩ, chuyên viên y khoa…có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm.

Thông tin mô tả tại đây chỉ mang tính chất trợ giúp người đọc hiểu hơn về sản phẩm, không nhằm mục đích quảng cáo.

Không hiển thị thông báo này lần sau.