Hiển thị 1–40 trong 48 kết quả

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Feparac (Hộp 10 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Duocetz (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Halcort-6 (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Degevic Vacopharm (Hộp 10 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Ameflu (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Ameflu Multi-Symptom Relief (60ml) (Hộp 1 chai 60ml)

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Rodilar (Hộp 10 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Tatanol Codein (20 vỉ x 4 viên/hộp)

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Ultracet ( 3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Hapacol CF (Hộp 10 vỉ x 5 viên)

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Tydol codeine Forte (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Hapacol CF (25 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Methorfar 15 (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Dexipharm 15mg (Chai 200 viên)

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Coldflu Forte (25 vỉ x 4 viên/hộp)

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Leolen Forte ( 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Propain 500mg (10 vỉ x 10 viên)

Hết hàng

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Polebufen (Chai 120ml/hộp)

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Zostopain 120mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Daleston-D (Chai 75ml/hộp)

Hết hàng

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Sacendol E (10 gói/hộp)

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Sacendol (10 gói/hộp)

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Travicol Codein 650mg/15mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Celecoxib 100mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Mezafen 60mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Hết hàng

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Loxfen 60mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Panactol 500mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Agostini 70mg (1vi x 4vien)

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Sara (Chai 60ml)

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Darinol 300mg (2 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Savi Etoricoxib 30mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Diclofenac 50mg (10 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Goutcolcin 1mg (Hộp 2 vỉ x 20 viên)

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Cofidec 200mg (2 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Kemiwan (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Etoricoxib 60 (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Conoges 200mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Artose 200mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Codalgin Forte 500mg Aspen (10 viên x 2 vỉ/hộp)

Rx Thuốc giảm đau, hạ sốt

Epicta 60mg (4 vỉ x 10 viên/hộp)

.

Vui lòng xác nhận bạn là dược sĩ, bác sĩ, chuyên viên y khoa…có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm.

Thông tin mô tả tại đây chỉ mang tính chất trợ giúp người đọc hiểu hơn về sản phẩm, không nhằm mục đích quảng cáo.

Không hiển thị thông báo này lần sau.