Hiển thị 1–40 trong 112 kết quả

Rx Thuốc cơ xương khớp

Myolaxyl 250mg (2 vỉ x 25 viên/hộp)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Meditrol (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Zyloric 300mg(28 viên)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Savi Direin 50 (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Nidal Fort 75mg (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Busfan 8 (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Colthimus 4mg (Hộp 10 vỉ x 10 viên nén)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Epegis (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Furic 80 (Hộp 1 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Jointmeno 150mg (Hộp 1 vỉ x 1 viên)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Artrex (Hộp 6 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Mynarac 150mg (Hộp 6 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Patest 500mg (Hộp 10 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Dronagi 35 (Hộp 1 vỉ x 4 viên )

Rx Thuốc cơ xương khớp

Aclon 100mg (Hộp 10 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Piroxicam 20mg (hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Roticox 60mg (3vix10vien)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Aclasta 5mg/100ml (Hộp 1 chai 100ml)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Huhajo ( Hộp 10 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Mydocalm 150mg (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Dochicin 1mg (2 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Celecoxib 200 (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Myonal 50mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Celebrex 200mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Mydocalm 50mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Coltramyl 4mg (Hộp 1 vỉ x 12 viên)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Colchicine Stada 1mg (2 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Diacerein 50mg (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Myomethol 500mg (10 x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Allopurinol 300mg (100 viên/lọ)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Alenta 70 (Hộp 1 vỉ x 4 viên)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Mysobenal 50mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Mydsone Glomed (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Decontractyl 500mg (2 vỉ x 18 viên/hộp)

.

Vui lòng xác nhận bạn là dược sĩ, bác sĩ, chuyên viên y khoa…có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm.

Thông tin mô tả tại đây chỉ mang tính chất trợ giúp người đọc hiểu hơn về sản phẩm, không nhằm mục đích quảng cáo.

Không hiển thị thông báo này lần sau.