Hiển thị 1–40 trong 93 kết quả

Rx Thuốc cơ xương khớp

Myolaxyl 250mg (2 vỉ x 25 viên/hộp)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Meditrol (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Mydocalm 150mg (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Dochicin 1mg (2 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Celecoxib 200 (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Myonal 50mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Celebrex 200mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Mydocalm 50mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Coltramyl 4mg (Hộp 1 vỉ x 12 viên)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Colchicine Stada 1mg (2 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Diacerein 50mg (Hộp 3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Myomethol 500mg (10 x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Allopurinol 300mg (100 viên/lọ)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Alenta 70 (Hộp 1 vỉ x 4 viên)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Mysobenal 50mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Mydsone Glomed (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Decontractyl 500mg (2 vỉ x 18 viên/hộp)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Decontractyl 250mg (2 vỉ x 30 viên/hộp)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Mephenesin 500mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Alenbe 70mg (Hộp 4 viên)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Glotal (2 vỉ x 26 viên/hộp)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Chitogast 60mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Aronat Plus 70mg (1 Vỉ x 4 Viên)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Livorax-4 (10 Vỉ x 10 Viên)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Livorax 8mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Celosti 200 (Hộp 2 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Neo-Nidal 100mg (3 vỉ x 10 viên)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Savi Eperisone 50mg (5 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Feburic 80mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Rasanvisc 20mg/2ml (1 ống/hộp)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Agidecotyl 500mg (2 vỉ x 12 viên/hộp)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Aldoric Fort (3 vỉ x 10 viên/hộp)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Milurit 300 (Chai 30 viên)

Rx Thuốc cơ xương khớp

Trosicam 15mg (3 vỉ x 10 viên/hộp)

.

Vui lòng xác nhận bạn là dược sĩ, bác sĩ, chuyên viên y khoa…có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm.

Thông tin mô tả tại đây chỉ mang tính chất trợ giúp người đọc hiểu hơn về sản phẩm, không nhằm mục đích quảng cáo.

Không hiển thị thông báo này lần sau.