Sản phẩm Giá Số lượng Tổng tiền
× Odistad 120mg (Hộp 2 vỉ x 21 viên)
1 x 394,000 VND
394,000 VND
Số lượng mua tối đa là 1553
394,000 VND
Tổng số lượng

Tổng số lượng

Tạm tính 394,000 VND
Giao hàng
Tính phí giao hàng
Tổng tiền 394,000 VND

Phiếu ưu đãi

.