Sản phẩm Giá Số lượng Tổng tiền
× Paracetamol Choay 500mg (10 vỉ x 10 viên/hộp)
1 x 65,000 VND
65,000 VND
Số lượng mua tối đa là 3527
65,000 VND
Tổng số lượng

Tổng số lượng

Tạm tính 65,000 VND
Giao hàng
Tính phí giao hàng
Tổng tiền 65,000 VND

Phiếu ưu đãi