Sản phẩm Giá Số lượng Tổng tiền
× Băng cá nhân tiệt trùng bán thấm cho vết thương nông Urgo 10cmx7cm (4 miếng)
1 x 91,000 VND
91,000 VND
Số lượng mua tối đa là 380
91,000 VND
Tổng số lượng

Tổng số lượng

Tạm tính 91,000 VND
Giao hàng
Tính phí giao hàng
Tổng tiền 91,000 VND

Phiếu ưu đãi