Sản phẩm Giá Số lượng Tổng tiền
× Băng cá nhân tiệt trùng bán thấm cho vết thương nông Urgo 10cmx7cm (4 miếng)
1 x 78,000 VND
78,000 VND
Số lượng mua tối đa là 1505
78,000 VND
Tổng số lượng

Tổng số lượng

Tạm tính 78,000 VND
Giao hàng
Tính phí giao hàng
Tổng tiền 78,000 VND

Phiếu ưu đãi

.