Sản phẩm Giá Số lượng Tổng tiền
× Gạc lưới tiệt trùng cho vết thương nông Urgo 8cmx8cm (4 miếng)
1 x 180,000 VND
180,000 VND
Số lượng mua tối đa là 1400
180,000 VND
Tổng số lượng

Tổng số lượng

Tạm tính 180,000 VND
Giao hàng
Tính phí giao hàng
Tổng tiền 180,000 VND

Phiếu ưu đãi