Sản phẩm Giá Số lượng Tổng tiền
× Sữa bột dinh dưỡng dành cho bệnh nhân thận Nepro 1 Gold (400g)
1 x 242,000 VND
242,000 VND
Số lượng mua tối đa là 748
242,000 VND
Tổng số lượng

Tổng số lượng

Tạm tính 242,000 VND
Giao hàng
Tính phí giao hàng
Tổng tiền 242,000 VND

Phiếu ưu đãi