Sản phẩm Giá Số lượng Tổng tiền
× Natri clorid 0.9% (Chai 500ml)
1 x 11,500 VND
11,500 VND
Số lượng mua tối đa là 1522
11,500 VND
Tổng số lượng

Tổng số lượng

Tạm tính 11,500 VND
Giao hàng
Tính phí giao hàng
Tổng tiền 11,500 VND

Phiếu ưu đãi

.