Sản phẩm Giá Số lượng Tổng tiền
× Que thử đường huyết On-Call Extra (Hộp 25 que)
1 x 240,000 VND
240,000 VND
Số lượng mua tối đa là 432
240,000 VND
Tổng số lượng

Tổng số lượng

Tạm tính 240,000 VND
Giao hàng
Tính phí giao hàng
Tổng tiền 240,000 VND

Phiếu ưu đãi

.