Sản phẩm Giá Số lượng Tổng tiền
× Gạc nén vô trùng, vải không dệt Urgo Compresses Stériles (Hộp 10 miếng 10cm x 10cm)
1 x 12,500 VND
12,500 VND
Số lượng mua tối đa là 445
12,500 VND
Tổng số lượng

Tổng số lượng

Tạm tính 12,500 VND
Giao hàng
Tính phí giao hàng
Tổng tiền 12,500 VND

Phiếu ưu đãi

.