Sản phẩm Giá Số lượng Tổng tiền
× Gạc nén vô trùng, vải không dệt Urgo Compresses Stériles (Hộp 10 miếng 7,5cm x 7,5cm)
1 x 8,250 VND
8,250 VND
Số lượng mua tối đa là 163
8,250 VND
Tổng số lượng

Tổng số lượng

Tạm tính 8,250 VND
Giao hàng
Tính phí giao hàng
Tổng tiền 8,250 VND

Phiếu ưu đãi

.