Sản phẩm Giá Số lượng Tổng tiền
× Loratadine SPM 10mg (ODT) (3 vỉ x 10 viên/hộp)
1 x 39,000 VND
39,000 VND
Số lượng mua tối đa là 293
39,000 VND
Tổng số lượng

Tổng số lượng

Tạm tính 39,000 VND
Giao hàng
Tính phí giao hàng
Tổng tiền 39,000 VND

Phiếu ưu đãi