Sản phẩm Giá Số lượng Tổng tiền
× Telfast BD 60mg (1 vỉ x 10 viên/hộp)
1 x 36,000 VND
36,000 VND
Số lượng mua tối đa là 15
36,000 VND
Tổng số lượng

Tổng số lượng

Tạm tính 36,000 VND
Giao hàng
Tính phí giao hàng
Tổng tiền 36,000 VND

Phiếu ưu đãi

.