Sản phẩm Giá Số lượng Tổng tiền
× Thuốc trợ tĩnh mạch và bảo vệ mạch Daflon (500mg)
1 x 216,000 VND
216,000 VND
Số lượng mua tối đa là 15
216,000 VND
Tổng số lượng

Tổng số lượng

Tạm tính 216,000 VND
Giao hàng
Tính phí giao hàng
Tổng tiền 216,000 VND

Phiếu ưu đãi

.