Sản phẩm Giá Số lượng Tổng tiền
× Dung dịch uống điều trị thiếu Vitamin, Calcium và trẻ em chậm lớn Pecaldex 5ml (18 ống/hộp)
1 x 55,000 VND
55,000 VND
Số lượng mua tối đa là 274
55,000 VND
Tổng số lượng

Tổng số lượng

Tạm tính 55,000 VND
Giao hàng
Tính phí giao hàng
Tổng tiền 55,000 VND

Phiếu ưu đãi

.