Sản phẩm Giá Số lượng Tổng tiền
× Băng dán có gạc vô trùng Urgosterile 10cm x 7cm (50 miếng/hộp)
1 x 264,500 VND
264,500 VND
Số lượng mua tối đa là 894
264,500 VND
Tổng số lượng

Tổng số lượng

Tạm tính 264,500 VND
Giao hàng
Tính phí giao hàng
Tổng tiền 264,500 VND

Phiếu ưu đãi

.