Sản phẩm Giá Số lượng Tổng tiền
× Băng keo y tế Pharmacity (1.25cm x 5m)
1 x 12,500 VND
12,500 VND
Số lượng mua tối đa là 6070
12,500 VND
Tổng số lượng

Tổng số lượng

Tạm tính 12,500 VND
Giao hàng
Tính phí giao hàng
Tổng tiền 12,500 VND

Phiếu ưu đãi

.