Sản phẩm Giá Số lượng Tổng tiền
× Nước muối sinh lý Vĩnh Phúc Natriclorid 0.9% (500ml)
1 x 8,500 VND
8,500 VND
Số lượng mua tối đa là 27100
8,500 VND
Tổng số lượng

Tổng số lượng

Tạm tính 8,500 VND
Giao hàng
Tính phí giao hàng
Tổng tiền 8,500 VND

Phiếu ưu đãi

.